Duurzaamheid centraal

Plantgezondheid

We vinden het belangrijk dat jij een sterke en gezonde plant koopt. Om onze planten sterk en gezond te maken is het soms nodig om de gewassen te beschermen. Bij Addenda® gebruiken we uitsluitend middelen om schadelijke organismen voor de plant zoals onkruid, schimmels en bacteriën te bestrijden. De middelen die worden gebruikt zijn goedgekeurd door Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Zij beoordelen deze middelen op veiligheid voor mens, dier en milieu. Daarbij heeft er de afgelopen jaren bij Addenda een verduurzamingsslag plaats gevonden met het streven naar gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke en biologische middelen in onze productieketen.

Meer hierover weten?
Beluister hier de podcast: Red de Lente!

Beluister aflevering

Groene energie

Campanula’s en een deel van onze Hebe’s worden in de kas geteeld. Voor het verwarmen van kassen is energie nodig. Onze kwekers maken zoveel mogelijk gebruik van groene energie. Groene energie? Dat is energie die onze kwekers zelf opwekken via zonnepanelen, WKK-installaties (warmte kracht koppeling), een aansluiting op een aardwarmte bron of een combinatie hiervan.

Wat is een WKK-installatie? 

Zo’n ‘wkk’ produceert stroom, maar daarbij ontstaat ook warmte, een soort elektriciteitscentrale in het klein. Maar terwijl gewone elektriciteitscentrales hun restwarmte meestal ongebruikt laten, zet een wkk die warmte in om kassen, woningen of andere gebouwen te verwarmen. Door die restwarmte te gebruiken voor verwarming en warm water, heeft een wkk een hoog rendement. De totale uitstoot van CO2 (door gas en elektriciteit samen) valt dan een stuk lager uit.

Wat is aardwarmte?

Een kweker van Addenda® is aangesloten op een aardwarmte bron (geothermie). Warmte uit onze ondergrond is een duurzame vorm van energie. Voor aardwarmte moet honderden meters tot een paar kilometer diep geboord worden. Uit de diepte wordt warm water omhoog gepompt. Die warmte wordt direct gebruikt voor verwarming of het opwekken van elektriciteit voor kassen, bedrijven en woningen in een bepaald gebied. In de nabije toekomst krijgen meerdere kwekers van Addenda® de mogelijkheid om aan te sluiten op een warmtenet, wat zal resulteren in een forse verkleining van onze CO2 footprint.

Materiaal (her)gebruik

Voor de productie, transport en verkoop van onze plantjes zijn materialen nodig, wij kiezen voor een duurzame optie! We streven naar het optimaal (her)gebruik van materialen.

  • Alle Campanula en Hebe etiketten die wij gebruiken zijn van 100% biologisch afbreekbaar materiaal geproduceerd. Help mee en werp de labels na gebruik in de papier container voor optimale recycling.
  • In 2023 stapt Addenda® over op een nieuw en duurzamer plant etiket en bespaart hiermee 40% materiaal ten opzichte van het vorige etiket.
  • De kweekpotten worden gemaakt van +99% gerecycled plastic (PP) en zijn na gebruik opnieuw recyclebaar. Help mee en werp de kweekpot in een PBD container voor optimale recycling.
  • Onze kwekers streven naar zoveel mogelijk gebruik van meermalige transporttrays voor het vervoer van de planten. De trays worden in een poolsysteem geregistreerd en retour genomen.
  • De traykragen ter bescherming van de planten tijdens transport zijn van FSC gecertificeerd papier.

Water

Voor de productie van onze planten is water nodig, de kwekers van Addenda vangen regenwater op en zetten dit water in om de planten in de kas en op het buitenveld te voorzien van water. Het overtollige water, wat de plant niet opneemt, gaat niet verloren. Dat wordt via een gesloten watersysteem gereinigd en gezuiverd om keer op keer hergebruikt te kunnen worden. Schoon leidingwater gebruiken onze kwekers alleen voor de voorzieningen van medewerkers!

Onze Footprint

Alle vorderingen die wij maken op het gebied van verduurzaming zorgen voor een flinke verkleining in onze CO2 footprint. Onze kwekers streven ernaar om de footprint zo klein mogelijk te houden en daardoor de milieu-impact te verkleinen. Elke 5 jaar wordt de milieu-impact bij Addenda® in kaart gebracht door een extern bureau Greenhouse marketeers. Na het verkrijgen van de inzichten over onze huidige impact kunnen we samen met de kwekers nieuwe stappen maken.