Duurzaam gekweekt

Hier lees je de belangrijkste duurzaamheid thema’s waar we bij Addenda® met onze kwekers en partners aan werken.

Certificeringen

Alle kwekers bij Addenda® zijn MPS of GLOBALG.A.P gecertificeerd. Met de uitkomst van de certificeringen en bijbehorende registraties kunnen we bij Addenda® voortdurend met onze kwekers stappen maken om onze impact op het milieu te verkleinen. Om te voldoen aan deze certificeringen worden alle bedrijfsprocessen jaarlijks getoetst bij de kwekers. De kwekers moeten voldoen aan diverse milieueisen zoals het scheiden van afval, een milieuplan en een correcte registratie van energie-, water-, meststoffen- en gewasbeschermingsmiddelenverbruik. De certificaten kunnen rechtstreeks bij de kweker of via Addenda® worden opgevraagd.

Groene energie

Voor het verwarmen van de kassen wordt zoveel mogelijk groene energie gebruikt. Er wordt bij onze kwekers gebruik gemaakt van energie opgewekt via WKK installaties (warmte kracht koppeling), geothermie en zonne-energie of een combinatie hiervan.

Één kweker van Addenda® is reeds aangesloten op een aardwarmte bron (geothermie). In de nabije toekomst zullen er meerdere kwekers van Addenda® aansluiten op een warmtenet. Dit zal resulteren in een forse verkleining van onze CO2 footprint.

Minimale energie impact door koude teelt

Door monitoring en analyse van de plant-levenscyclus werken we voortdurend aan onze milieu-impact en willen we onze milieubelasting minimaliseren. Bij selectie van nieuwe rassen worden deze criteria meegenomen. Campanula en Hebe hebben een minimale energie impact door koude en buitenteelt.

Hergebruik van water

Door het gebruik van watersilo’s en bassins wordt regenwater bij onze kwekers opgevangen en ingezet om de planten in de kas en op het veld te voorzien van water. Alle kwekers bij Addenda® gebruiken een gesloten watersysteem, waardoor er geen regenwater verloren gaat. Het overtollige water wordt via een gesloten systeem gereinigd en gezuiverd om keer op keer hergebruikt te kunnen worden. Schoon leidingwater wordt bij de kwekers uitsluitend gebruikt voor de voorzieningen van medewerkers.

Aandacht voor milieu, mens en dier

Plantgezondheid

Voor de productie van kwalitatieve en gezonde planten maken we bij Addenda® gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We maken uitsluitend gebruik van goedgekeurde middelen door het CTGB, deze zijn beoordeeld op veiligheid voor mens, dier en milieu. Daarbij heeft er de afgelopen jaren een verduurzamingsslag plaats gevonden met het streven naar gebruik van zo veel mogelijk groene en natuurlijke middelen in onze productieketen. We volgen de ambitie van Tuinbranche Nederland met bovenwettelijke ketenafspraken die in samenwerking met CLM is opgesteld en gecontroleerd wordt door Stichting Natuur & Milieu.

Doormiddel van residu-analyses door onafhankelijke labs bij onze telers en stekleveranciers monitoren we structureel op het gebruik van middelen. Omdat er sprake is van internationale productie, hanteren we de Nederlandse wet als leidend voor de hele productie keten. Bij Addenda® wordt het duurzaamheidbeleid voortdurend bewaakt en zetten we gelijk in op verbeteringen indien nodig blijkt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze biologisch afbreekbare etiketten worden geproduceerd bij onze partner Floramedia. De verwerking (labels monteren aan een bamboe stokje) en verpakkingswerkzaamheden laten we in samenwerking met Floramedia uitvoeren door een sociale werkplaats. Daarmee proberen we bij Addenda® ons steentje bij te dragen aan sociaal verantwoord ondernemen en geven we mensen met een arbeidsbeperking de kans om te werken.

Materiaal (her)gebruik

Bij Addenda® streven we voortdurend naar duurzamere potgrondmengsels en optimaal (her)gebruik van materialen:

  • 100% biologisch afbreekbare labels;
  • Potten van +99% gerecycled plastic;
  • Traykragen van FSC gecertificeerd papier.

In 2023 maken we een grote sprong voorwaarts door de verduurzaming van onze etiketten. Door het Campanula en Hebe etiket enkelzijdig te maken besparen we +/- 40% materiaal op ieder label.

Onze Footprint

Elke 5 jaar wordt de milieu-impact bij Addenda® in kaart gebracht door Greenhouse marketeers. Na het verkrijgen van de inzichten over onze huidige impact kunnen we bij Addenda® nieuwe stappen maken om processen te optimaliseren en zo onze CO2 uitstoot te reduceren en compenseren.